Skuteczne środki zapobiegające chwastom w kukurydzy

Kukurydza jest trzecim najważniejszym zbożem po ryżu i pszenicy, które jest szeroko uprawiane na świecie.

W ostatnich dziesięcioleciach kukurydza stała się uprawą dochodową dla drobnych rolników ze względu na jej wysoki potencjał plonowania ze względu na sprzyjające warunki klimatyczne, które pozwalają na produkcję kukurydzy. Zachwaszczenie jest jednym z poważnych ograniczeń, które utrudniają produkcję kukurydzy. Konkurencja między chwastami a kukurydzą w krytycznych fazach wzrostu mogłaby zmniejszyć zarówno jakość, jak i wielkość plonu kukurydzy.

Chwasty konkurują z uprawami o podstawowe zasoby, w celu zwalczania chwastów na polach uprawnych rolnicy na ogół stosują mechaniczne, biologiczne i chemiczne metody zwalczania. Rozsądne stosowanie różnych kombinacji herbicydów przedsiewnych, przedwschodowych i powschodowych może zapewnić skuteczne i wydajne zwalczanie chwastów.

Środki ochrony można bowiem stosować w różnych frazach rozwoju rośliny. Kiedy roślina jeszcze nie wykiełkowała na wiosnę stosuje się środki ochrony roślin które hamują kiełkowanie roślin niepożądanych.

Dzięki temu kiełkująca kukurydza nie będzie posiadała konkurencji ze strony innych roślin. Chodzi tu przykładowo o dostęp do światła słonecznego. Rośliny wzrastające szybciej mogły by zasłonić światło, podobnie jak w przypadku wody, o którą kukurydza musiała konkurować z chwastami. Po wzroście rośliny należy sprawdzić jakie rodzaje rodzaje chwastów wyrastają razem z kukurydzą. Wówczas łatwiej można podjąć decyzję jakiego rodzaju środki ochrony rośli należy użyć w kolejnych frazach. Mogą one oddziaływać na układ korzenny chwastów, lub też mogą dostawać się do rośliny przez liście i łodygi. Właściwa ochrona kukurydzy jest bardzo ważna jeżeli będziemy chcieli pozyskać wysokie plony. Dzięki temu uzyskać więcej ziarna z danego obszaru. Będzie to ważne w przypadku, kiedy mamy dostęp do wysokiej jakości środków ochronnych działających selektywnie. Czyli będą uszkadzały chwasty, natomiast nie oddziałują negatywnie na kukurydzę.