Uzyskaj poradę prawną w kancelarii adwokackiej w Warszawie

Wiele kancelarii adwokackich zatrudnia prawników zajmujących się wieloma zagadnieniami z zakresu prawa.

Prawnik zajmujący się rozwodami i prawem rodzinnym musi uważnie słuchać i nie oceniać, te umiejętności są niezbędne w kontaktach z tak różnorodnymi klientami. Niektórzy prawnicy specjalizują się w przeprowadzaniu procesu rozwodowego i wiążących się z tym podziałem majątku, opieki nad dziećmi oraz ustalaniem wysokości należnych alimentów. Inni praktykują wszystkie dziedziny prawa rodzinnego, przykładowo adopcje, spadki, ustalanie dziedziczenia, przemoc w rodzinie, pozbawienie władzy rodzicielskiej i inne. Adwokaci prawa cywilnego pomagają osobom, które odniosły obrażenia, uzyskać zwrot poniesionych kosztów.

Odszkodowanie to jest często potrzebne do opłacenia leczenia i nadrobienia utraconych zarobków. Przykłady typowych roszczeń z tytułu obrażeń ciała obejmują kolizje drogowe, wypadki poślizgnięcia i upadku, obrażenia w miejscu pracy, szkodliwe działania osób trzecich.

Po zbadaniu sprawy adwokat zajmujący się prawem karnym przesłucha wszystkich zaangażowanych świadków, zbada ustawy, orzecznictwo i kodeksy przestępstw, a następnie zbuduje obronę i opracuje strategię sprawy. W toku rozprawy prawnik będzie reprezentował oskarżonego klienta przed sądem i występował z wnioskami o oddalenie zarzutów, a także odwoływał się od zasądzonego wyroku oraz złoży dokumenty dotyczące apelacji. Wszystkie wnioski i odwołania muszą być sporządzone i złożone przez adwokata z odpowiednim wyprzedzeniem. Prawnik zajmujący się prawem pracy reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, które obejmują umowy, regulaminy, porozumienia, ochronę przed dyskryminacją i molestowaniem, wynagrodzenie i godziny pracy, BHP oraz negocjacje dotyczące odpraw. W związku z aktualną sytuacją w kraju wiele osób ma wrażenie, że ich prawa zostały naruszone, mogą się zatem uzyskać poradę prawną, jaką oferuje kancelaria koronawirus Warszawa. Inne obowiązki mogą obejmować doradzanie pracodawcom w zakresie przepisów środowiskowych lub obronę pracodawców przed pozwami pracowników. Prawnicy zajmujący się zatrudnieniem pomagają również w sporach sądowych związanych z bezprawnym zwolnieniem czy zerwaniem umowy o poufności.